TaichiWorkshops

Een workshop taichi (taichi tai chi taiji) biedt de mogelijkheid de aangeleerde bewegingen diepgaander in te oefenen. Er wordt immers meer tijd (dubbel zoveel) voorzien dan in een standaard les, waardoor het lichaam alles beter kan opnemen. Tijdens een workshop staat een bepaald thema centraal. Het vormt de rode draad doorheen de verschillende onderdelen van de taichi-beoefening (zie Over taichi).  Hieronder vind je een voorbeeld van een workshop die werd gegeven op 7 maart 2020 en een opname van een oefensessie binnen het TaichiCenter.

Zaterdagnamiddag voor alle niveaus

Centraal thema

Het centrale thema van deze workshop is de beweging vanuit de voorste voet naar de achterste en omgekeerd in boogstand.  We oefenen de golf vanuit de voorste voet naar achter (en lichtjes omhoog), gevolgd door het verbinden met en zinken in de achterste voet, waarin druk wordt opgebouwd.  Zowel bij de golf als bij het verbinden en zinken volgen de schouders en armen de beweging van het midden.

Plaats

Sportpark Eeklo, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157, Eeklo, polyvalente zaal

Prijs

10 euro

Datum

Op zaterdagnamiddag 7 maart 2020 van 14u30 tot 17u00

Inschrijving

Door overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer BE75 3770 2050 7251, met de vermelding van uw naam en “Taichi Workshop