TaichiWorkshops

Een workshop taichi (taichi tai chi taiji) biedt de mogelijkheid de aangeleerde bewegingen diepgaander in te oefenen. Er wordt immers meer tijd (dubbel zoveel) voorzien dan in een standaard les, waardoor het lichaam alles beter kan opnemen. Tijdens een workshop staat een bepaald thema centraal. Het vormt de rode draad doorheen de verschillende onderdelen van de taichi-beoefening (zie Over taichi).