TaichiWorkshops

Een workshop taichi (taichi tai chi taiji) biedt de mogelijkheid de aangeleerde bewegingen diepgaander in te oefenen. Er wordt immers meer tijd (dubbel zoveel) voorzien dan in een standaard les, waardoor het lichaam alles beter kan opnemen. Tijdens een workshop staat een bepaald thema centraal. Het vormt de rode draad doorheen de verschillende onderdelen van de taichi-beoefening (zie Over taichi).   Hieronder vind je een opname van een oefensessie binnen het TaichiCenter..

Zaterdagnamiddag voor alle niveaus

Plaats

Sportpark Eeklo, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157, Eeklo, polyvalente zaal

Prijs

10 euro

Data

Op zaterdagnamiddag 7 maart 2020 van 14u30 tot 17u00

Inschrijvingen

Door overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer BE75 3770 2050 7251, met de vermelding van uw naam en “Taichi Workshop